Vodní nádrž - Přehrada Horní Bečva.

Povodí Moravy - online stavy a průtoky řek. klikni

V létě možnost koupání, půjčení loděk, šlapadel a rybolov. V zimě bruslení. U přehrady končí cyklostezka Bečva (vhodná i pro in-line brusle

Vodní nádrž Horní Bečva se nachází ve stejnojmenné obci. Byla vybudována v roce 1944 na horské říčce Bečvě. Má zemní sypanou hráz 18 m vysokou a 250 m dlouhou a vodní plochu 15 ha. Vodní nádrž slouží především k rekreaci, vodním sportům a rybaření. Je obklopena řadou ubytovacích zařízení. Lesnaté okolí je ideální pro turistické a cykloturistické výlety.
Základní technické údaje
Tok: Rožnovská Bečva; km 32,1
Příslušnost nádrže k VH soustavě: Moravní
Provozovatel: Povodí Moravy, s. p. – závod Horní Morava


Účel nádrže - přehrada Horní Bečva koupání:

snížení povodňových průtoků
akumulace vody pro
- trvalé zajištění minimálního průtoku
- zajištění odběrů povrchové vody v toku pod nádrží
- nadlepšení průtoků pro vodárenský odběr v prameništi Rožnov
rekreace, vodní sporty, rybí hospodářství
Uvedení do provozu 1944

Nádrž:

stálé nadržení 0,037 mil. m3 554,10 m n. m.
zásobní prostor 0,395 mil. m3 561,10 m n. m.
ochranný prostor -
ovladatelný 0,087 mil. m3 562,10 m n. m.
neovladatelný 0,145 mil. m3 563,60 m n. m.
celkový objem 0,665 mil. m3
zatopená plocha 10 ha

Hráz:

Typ: zemní sypaná, návodní a střední hlinité těsnění
kóta koruny 564,60 m n. m.
šířka koruny 5 m
délka hráze v koruně 250,0 m
výška nade dnem 13,7 m

Spodní výpusti:

počet × průměr 2 × 1200 mm
provozní uzávěr rozstřikovací
kapacita při max. hladině 2 × 11,3 m3s-1

Střední přepad:

v čelní zdi věže
hrazený železným stavidlem profil: 40 x 145 cm
kóta přepadové hrany 555,30 m n. m.
kapacita při max. hladině 1,5 m3s-1

Bezpečnostní přeliv:

Typ: boční, nehrazený
počet polí × délka přelivu 1 × 30,8 m
kóta přelivu 562,10 m n. m.
kapacita při max. hladině 96 m3s-1

Hydrologické údaje:

číslo hydrologického pořadí 4-11-01-094
plocha povodí 14,14 km2
průměrný dlouhodobý roční průtok 0,29 m3s-1
Q100 54,7 m3s-1
Q355d 0,022 m3s-1

Účinek nádrže:

rovnoměrné nadlepšení 0,05 m3s-1
Q100 ovlivněný 54 m3s-1
minimální odtok MQ 0,03 m3s-1
neškodný odtok 15 m3s-1

Elektrárna:

počet turbín, typ 1 × META 1 × QVC
výkon 1 × 0,0055 MW 1 × 0,0093 MW
hltnost 1 × 0,050 m3s-1 1 × 0,107 m3s-1
spád
provozovatel Povodí Moravy, s. p.

Mapa vodní nádrž - Přehrada Horní Bečva.Zobrazit místo Vodní nádrž - Přehrada Horní Bečva na větší mapě